Kotimainen verkkokauppa | Toimitus 6,90 € | Ilmainen toimitus yli 95 € ostoksille | Nopeat toimitukset!

Rekisteriseloste


Rekisteriseloste henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisentietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Viimeisin päivitys 2.8.2022. (Registry statement in english can be found here)

Rekisterinpitäjä

Havea Design Shop Oy
Y-tunnus: 2977484-3
Puh: +358 40 504 5844
E-mail: info@haveadesignshop.fi
Osoite: Pitkämäenkatu 9, 20250 Turku

Tietosuojavastaavan yhteystiedot ja rekisteriasioita hoitava henkilö:
Laura Saarela, info@haveadesignshop.fi, +358 40 504 5844

Rekisterin nimi

Havea Design Shop Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tuotekehitys, raportointi, asiakasviestintä, markkinointi, asiakaspalvelu, mainonnan kohdentaminen, ostaminen, tuotteiden toimitus, liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niissä tapauksissa, joissa käsittelylle on laillinen peruste. Näitä perusteita ovat esimerkiksi:

 • Sopimus, joka syntyy asiakkaan tehdessä tilauksen
 • Sähköpostilistalle tai Facebook-ryhmään tai Facebook Messenger -listalle liittyminen
 • Lakisääteinen velvollisuus kuten verotus ja kirjanpito
 • Oikeutettu etu, kuten yrityksen tarve käsitellä tietoa liiketoiminnan hallintoa ja kehittämistä varten tai asiakassuhde. Useimmiten rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakas- tai vastaavaan suhteeseen. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteröidyn edut ja oikeudet on huolellisesti arvioitu.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, tieto tilauksista sekä mahdollinen asiakkaan puhelinnumero ja mahdollinen Facebook-käyttäjätunnus.

Tietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt sekä verkkokaupan tekninen ylläpito sekä asiakas itse.

Tietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan kuin se on tarpeellista ja mahdollista kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä käyttää tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja suojatakseen henkilötietojen oikeudetonta käsittelyä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden Havea Design Shopin työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Maksutapahtumat suojaa Paytrail Oyj sekä Klarna Bank AB. Tiedot käsitellään ainoastaan SSL -suojatun yhteyden kautta palveluntarjoajan maksamisjärjestelmään. SSL-yhteys tarkoittaa, että tiedot kulkevat turvallisen yhteyden kautta, eivätkä ulkopuoliset pääse lukemaan korttisi tietoja. Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tehdessä ostoksia ja rekisteröityessä verkkokauppaan ja asiakkaan liittyessä sähköpostilistalle, Facebook-ryhmään, Facebook Messenger -listalle tai tykätessä rekisterinpitäjän sosiaalisen median sivuista ja päivityksistä ja asiakkaan soittaessa asiakaspalvelunumeroon ja asiakkaan päivittäessä tietojaan.

Henkilötietojen siirrot kolmanteen maahan ja tietojen luovutukset

Henkilötietoja siirretään ja säilytetään rajatusti EU-alueen ulkopuolelle, sikäli kun palveluntarjoajien palvelimet sijaitsevat EU-alueen ulkopuolella. www.haveadesignshop.fi-sivuston maksut välittää Paytrail Oyj sekä Klarna Bank AB, jotka käsittelevät maksutiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikaista tiedot
 • Siirtää tiedot järjestelmästä
 • Tulla unohdetuksi (mikäli se on lain puitteissa mahdollista)
 • Saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 • Vastustaa automaattista profilointia ja kieltää tietojen käyttö markkinoinnissa
 • Valittaa viranomaisille
 • Peruuttaa suostumus
 • Tarkastaa tietonsa
 • Kieltää tietojensa käyttö, käsittely ja luovuttaminen markkinoinnin vuoksi

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedontäydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjävastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisestikuukauden kuluessa). Joidenkin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista rajoittaa jokin toinen pakottavalainsäädäntö, jonka perusteella rekisterinpitäjällä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä perustellusti tietojen oikaisemisesta, poistamisesta, käsittelyn rajoittamisesta tai siirtämisestä järjestelmästä toiseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelynrajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Rekisterinpitäjän asiakkaat.

Evästeet

www.haveadesignshop.fi-sivusto käyttää evästeitä. Evästeitä käytetään sivuston käyttökokemuksen parantamiseen, kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin, analysointiin ja sivuston toimivuuden tarkkailuun ja kehittämiseen. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internet-palvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Käyttökokemuksen personoinnin avulla www.haveadesignshop.fi voi tarjota sivustolla ja sen ulkopuolella enemmän asiakkaita kiinnostavia tuotesuositteluja.

Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

Palvelutarjoajan tiedonantovelvollisuus

Palveluntarjoajan pitää noudattaa tietoyhteiskuntakaarta ja siinä määriteltyä tiedonantovelvollisuutta, jos se tallentaa verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, esimerkiksi evästeitä, käyttäjän päätelaitteelle tai hyödyntää verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja.

Jos tiedonantovelvollinen on esimerkiksi sivuston käyttöä kuvaavan tilastopalvelun tarjoaja, voi sivun palveluntarjoaja pyytää suostumuksen tietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä haluaa estää evästeet, hän voi muuttaa selaimen evästeasetuksia. Joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

www.haveadesignshop.fi käyttää analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen yhteistyökumppaneita ja tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita ja evästeitä, jotka auttavat ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä ja kertomaan mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut kiinnostavat asiakkaita. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista.

www.haveadesignshop.fi käyttää seuraavia seurantapalveluja:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • Google Ads
 • Google AdWords

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta.